پیکان با تمام عظمتش و با آن همه محبوبیت، ۳۵ سال بیشتر عمر نکرد. آخر سر هم که جلو تولیدش را گرفتند. اما این پیرمرد غول‌آسا پس از ۴۸ سال هنوز هم از خط تولید ایران‌خودرو دیزل خارج می‌شود. به نظر نمی‌رسد حالا حالاها بخواهد دست از کار بکشد. صنعت خودروی ایران در حالی گرفتار […]