برای استعلام قیمت ، با گروه کمپرسی سازی خیبر تماس بگیرید تلفن: ۰۹۱۳۳۰۹۷۶۴۵ مدیریت : کریمیان