برای استعلام قیمت  اتاق کمپرس ده چرخ (مایلر) ، با گروه کمپرسی سازی خیبر تماس بگیرید
تلفن: ۰۹۱۳۳۰۹۷۶۴۵
مدیریت : کریمیان