برای استعلام قیمت اتاق کمپرس بنز تک  ، با گروه کمپرسی سازی خیبر (خیبر کمپرسی) تماس بگیرید
تلفن: ۰۹۱۳۳۰۹۷۶۴۵
مدیریت : کریمیان